kreeft-man-truck

Richtlijn Vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (code 95)

Flyer van nascholing Kreeft Opleidingen biedt een groot aantal cursussen aan die meetellen voor de nascholing in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid. Hiermee kan Kreeft Opleidingen het volledige scholingstraject uit handen nemen. 

Bekijk flyer code 95

Voor bedrijven heeft Kreeft Opleidingen de Scholingsmanager ontwikkeld, waarmee de nascholingsuren van medewerkers eenvoudig geregistreerd kunnen worden.

Wat is de Richtlijn Vakbekwaamheid?

De Richtlijn Vakbekwaamheid geldt voor alle chauffeurs die werkzaam zijn in het goederenvervoer en personenvervoer en stelt extra eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende chauffeurs en verplicht actieve bus- en vrachtautochauffeurs om nascholing te volgen.

Chauffeurs die aan de Richtlijn voldoen, krijgen de code 95 in hun rijbewijs. Deze code is 5 jaar geldig.

Waarom is code 95 ingevoerd?

De invoering van de richtlijn vakbekwaamheid code 95 moet leiden tot een grotere verkeersveiligheid in Europa en hiermee een daling in het aantal verkeersongevallen waarbij vrachtauto's en bussen zijn betrokken. Daarnaast is reductie van het brandstofverbruik een doelstelling van de Richtlijn Vakbekwaamheid. Met als gevolg minder CO2 uitstoot en daardoor een beter leefmilieu in Europa. Bovendien draagt extra scholing bij aan betere vaardigheden van chauffeurs, waardoor het imago van de sector verbetert. Bijvoorbeeld de opleiding ADR voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen, draagt bij aan veilig werken voor chauffeurs.

Wat zijn de voordelen voor werkgever / werknemer?

De Richtlijn geeft, behalve een wettelijke verplichting, ook voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Goed geschoolde chauffeurs zijn productiever, breder inzetbaar en ze leveren hierdoor een bijdrage aan een beter rendement. Voor zowel de werkgever als de werknemer biedt de nascholing kansen voor bijvoorbeeld taakuitbreiding of -verandering, waardoor chauffeurs meer verantwoordelijkheid krijgen. Door de nascholing van 35 uur in 5 jaar tijd vergroten chauffeurs hun kennis en worden ze waardevoller voor het bedrijf.

Waaruit bestaat de Richtlijn Vakbekwaamheid?

De richtlijn bestaat uit 2 onderdelen, de basiskwalificatie en de verplichte nascholing.

Basiskwalificatie:

De wijzigingen in de basiskwalificatie gelden voor iedereen die vrachtautochauffeur wil worden. Voor het Beroepsgoederenvervoer geldt dat de Richtlijn Vakbekwaamheid is ingevoerd op 8 september 2009. In de periode voor september 2009 zijn al een aantal wijzigingen ingegaan ten aanzien van de basiskwalificatie voor het beroepsgoederenvervoer. Alle aankomende EU- en niet-EU-vrachtautochauffeurs die in de EU werken, hebben hiermee te maken.

Verplichte nascholing :

Vanaf 10 september 2009 zijn alle vrachtautochauffeurs verplicht om nascholing te volgen om hun vakbekwaamheid te behouden. De verplichte nascholing bestaat uit 35 uur cursus, hiervan moet minimaal 7 uur een praktijkcursus betreffen. Alleen gecertificeerde nascholingscursussen tellen mee voor de verlenging. De vakbekwaamheid wordt na afronding met vijf jaar verlengd.

De wijzigingen ten aanzien van de nascholingsverplichting gelden voor alle beroepsmatige vrachtautochauffeurs. Dus alle EU-chauffeurs en niet-EU-chauffeurs die in de EU werken, hebben hiermee te maken. Er geldt geen vrijstelling meer voor chauffeurs die voor 1 juli 1955 geboren zijn. Zonder een geldige code of juiste vrijstelling mag een chauffeur geen vervoer verrichten en kan de chauffeur bij controle een boete krijgen.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft echter op advies van de sociale partners besloten om de invoeringsdatum voor het meetellen van de cursussen met een half jaar te vervroegen. Daarom kunnen de cursussen die vrachtautochauffeurs vanaf 1 maart 2009 volgen, al meetellen voor de verplichte nascholing. Het gevolg is dat chauffeurs langer de tijd krijgen om aan de 35 uur verplichte nascholing te voldoen.

Haal snel je
Heftruckcertificaat
Schrijf je nu in