vlag

Rijbewijsvernieuwing 65 jaar en ouder

In Nederland worden rijbewijzen in de regel afgegeven voor een periode van tien jaar. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen. Rijbewijzen worden dan afgegeven met een kortere geldigheid, bijvoorbeeld als de aanvrager ouder is dan 65 jaar, of op grond van een medische indicatie. Wanneer u uw rijbewijs moet verlengen tussen uw 65e en 70e jaar, dan is dit rijbewijs geldig tot uw 75e jaar. Bent u 70 jaar of ouder, dan krijgt u een rijbewijs voor maximaal 5 jaar.

Medische keuring verplicht vanaf 75 jaar

Vanaf uw 75e jaar is een nieuw rijbewijs nooit langer dan 5 jaar geldig. Ook is vanaf het 75e jaar altijd een medische keuring verplicht. Voor het verlengen van uw rijbewijs bij een leeftijd van 75 jaar of ouder zijn verschillende instanties betrokken: de gemeenten en het CBR maar ook huisartsen en specialisten. Daardoor lijkt de procedure op het eerste gezicht ingewikkeld. Maar voor wie de weg weet, valt het mee. Kreeft Opleidingen kan u hierbij helpen!

Verklaring van geschiktheid

Er zal na het 75e jaar altijd een Verklaring van geschiktheid moeten worden opgemaakt.

Deze verklaring bestaat uit

  • Eigen verklaring
  • Geneeskundig verslag

Het geneeskundig verslag wordt afgegeven door een arts. De artstenorganisatie KNMG wil niet dat een arts een rijbewijskeuring doet voor zijn eigen patiënten, om te voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen de arts en de patiënt wordt verstoord. De medische keuring moet u dus laten uitvoeren door een andere arts. Kreeft Opleidingen heeft een eigen arts die de medische keuringen uitvoert.

Naast voorgaande keuringen is er ook een andere manier om rijgeschiktheid vast te stellen

  • Rijtest in de praktijk
  • Beslissing medisch adviseur CBR

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Kreeft Opleidingen. Wij hebben een uitgebreid informatie- en lesaanbod voor senioren. Kreeft Opleidingen heeft ervaren en gediplomeerde instructeurs die u kunnen adviseren en begeleiden.


Bijvoorbeeld: 25-09-1995

 

Haal snel je
Heftruckcertificaat
Schrijf je nu in