sneeuwschuif

Training specifieke deskundigheid winterdienst

De cursus winterdienst is voor chauffeurs een optimale voorbereiding op het winterseizoen. Voor medewerkers die strooidiensten en sneeuwruimen is deze specifieke training van belang om het werk veilig uit te voeren. Zij rijden bij nacht en ontij onder winterse omstandigheden vaak als eerste op de gladde wegen. Dit brengt een aantal specifieke, werkgerelateerde risico's met zich mee. Om verantwoord en veilig te kunnen werken wordt te Training Winterdienst aangeboden. Deze training van Kreeft Opleidingen is erkend door het CROW, deze voldoet aan de CROW Norm (publicatie 283). Hiermee voldoet zowel de werkgever als de werknemer aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet en het Arbobesluit.

Direct inschrijven voor de training

Hoe ziet de training specifieke deskundigheid winterdienst eruit?

De training Specifieke Deskundigheid Winterdienst bevat een theorie- en een praktijkonderdeel. Deze combinatie heeft als grote meerwaarde doordat uw medewerkers de verworven theoretische kennis ook daadwerkelijk in de praktijk leren uitvoeren. Hierdoor wordt niet alleen de gladheid op de meest effectieve wijze bestreden, maar ook de verkeersveiligheid verhoogd. Het theorieonderdeel duurt drie-en-een-half uur wat wordt afgesloten met een toets. Het praktijk onderdeel duurt drie uur en wordt afgesloten met een praktijkbeoordeling.

Theorie (ochtend):

 • Communicatie bij strooiacties
 • Bewustwording winterdienst
 • ARBO wetgeving, rechten en verplichtingen
 • Rol en verantwoordelijkheden van de chauffeur
 • Werken met sneeuwploegen / sneeuwborstels
 • Strooiroutes en prioriteiten
 • De veschillende strooimiddelen
 • Houding en gedrag tijdens een strooi- of ploegactie
 • Er wordt gewerkt met een studieboek, welke tevens fungeert als praktisch naslagwerk.
 • Afsluiting met theorie toets

Praktijk (middag):

 • Zit- en stuurhouding van de chauffeur
 • Op- en afbouwen strooier en sneeuwploeg
 • Onderhoud
 • Laden en lossen dooimiddelen (indien mogelijk)
 • Het afstellen van een sneeuwploeg
 • Controle en inspectie van de te gebruiken materialen en voertuigen
 • Strooien in de praktijk
 • Veiligheidsaspecten tijdens de praktijk
 • Afsluiting met praktijk beoordeling

Cursusduur

1 dag.

Cursuslocatie

Deze opleiding verzorgen wij bij u aan het bedrijf of op een door u gewenste locatie in Nederland. Uw werkmateriaal zoals voertuig met strooier en sneeuwschuif dient aanwezig te zijn op de trainingslocatie. Verder dient uw locatie te beschikken over een instructieruimte welke is voorzien van voldoende tafels, stoelen en een elektra aansluiting.

Resultaat

Na afronding van de training beschikken de deelnemers over deskundigheid om verantwoord en veilig te kunnen werken binnen de gladheidbestrijding. Naast dat er wordt voldaan aan de Arbo-eisen leidt de toegenomen kennis van materieel, omstandigheden en randvoorwaarden tot een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Na een voldoende score voor theorie en praktijk wordt er een CROW erkend certificaat 'Specifieke deskundigheid winterdienst' afgegeven. Dit certificaat is vijf jaar geldig.

Groepsgrootte

Maximaal 16 deelnemers.

Kosten

Kreeft Opleidingen biedt opleidingen op maat aan. Afhankelijk van de groepsgrootte kunnen diverse kortingen gelden. Laat u verrassen door de scherpe tarieven en vraag vrijblijvend een offerte aan.

Richtlijn Vakbekwaamheid

Is de deelnemer in bezit van het rijbewijs C of D dan kunnen de uren van deze cursus meetellen voor 7 uur verplichte nascholing in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid.

Subsidiemogelijkheden

Kreeft Opleidingen is erkend door diverse scholingsfondsen. Vraag naar de subsidiemogelijkheden om in aanmerking te komen.


Aanmelden

Vraag direct meer informatie aan of vul hieronder het formulier in.

Haal snel je
Heftruckcertificaat
Schrijf je nu in