sneeuwschuif

Training specifieke deskundigheid winterdienst

Deze cursus is voor uw medewerkers een optimale voorbereiding op het winterseizoen. Uw medewerkers rijden bij nacht en ontij vaak als eerste op de gladde wegen en vaak vinden onder hectische omstandigheden de voorbereidingen plaats. Dit brengt een aantal specifieke, werk gerelateerde risico’s met zich mee. Om verantwoord en veilig te kunnen werken is er een speciale training ontwikkeld. Deze training voldoet aan de CROW Norm (publicatie 283) en is door het CROW gecertificeerd, daarom mag onze opleiding het CROW Keurmerk dragen. Hiermee voldoet zowel de werkgever als de werknemer aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet, het Arbobesluit en bestekvoorwaarden van de wegbeheerder.

Direct inschrijven voor de training

Hoe ziet de training specifieke deskundigheid winterdienst eruit?

De training Specifieke Deskundigheid Winterdienst bevat een theorie- en een praktijkonderdeel. Deze combinatie heeft als grote meerwaarde doordat uw medewerkers de verworven theoretische kennis ook daadwerkelijk in de praktijk leren uitvoeren. Hierdoor wordt niet alleen de gladheid op de meest effectieve wijze bestreden, maar ook de verkeersveiligheid verhoogd. Het theorieonderdeel duurt drie-en-een-half uur wat wordt afgesloten met een toets. Het praktijk onderdeel duurt drie uur en wordt afgesloten met een praktijkbeoordeling:

Theorie (ochtend):

 • Communicatie bij strooiacties
 • Bewustwording winterdienst
 • ARBO wetgeving, rechten en verplichtingen
 • Rol en verantwoordelijkheden van de chauffeur
 • Werken met sneeuwploegen / sneeuwborstels
 • Strooiroutes en prioriteiten
 • De verschillende strooimiddelen
 • Houding en gedrag tijdens een strooi- of ploegactie
 • Er wordt gewerkt met een studieboek, welke tevens fungeert als praktisch naslagwerk.
 • Afsluiting met theorie toets

Praktijk (middag):

 • Zit- en stuurhouding van de chauffeur
 • Op- en afbouwen strooier en sneeuwploeg
 • Onderhoud
 • Laden en lossen dooimiddelen (indien mogelijk)
 • Het afstellen van een sneeuwploeg
 • Controle en inspectie van de te gebruiken materialen en voertuigen
 • Strooien in de praktijk
 • Veiligheidsaspecten tijdens de praktijk
 • Afsluiting met praktijk beoordeling

Cursusduur

1 dag.

Cursuslocatie

Deze opleiding verzorgen wij bij u aan het bedrijf of op een door u gewenste locatie in Nederland. Uw werkmateriaal zoals voertuig met strooier en sneeuwschuif dient aanwezig te zijn op de trainingslocatie. Verder dient uw locatie te beschikken over een instructieruimte welke is voorzien van voldoende tafels, stoelen en een elektra aansluiting.

Cursusdata

In overleg.

Resultaat

Na afronding van de training beschikken de deelnemers over deskundigheid om verantwoord en veilig te kunnen werken binnen de gladheidbestrijding. Naast dat er wordt voldaan aan de Arbo-eisen leidt de toegenomen kennis van materieel, omstandigheden en randvoorwaarden tot een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Na een voldoende score voor theorie en praktijk wordt er een certificaat ‘Specifieke deskundigheid winterdienst’ afgegeven met het CROW keurmerk Zo kunt u en uw medewerkers aantonen een geborgde opleiding te hebben doorlopen. Dit certificaat is vijf jaar geldig en verplicht gesteld in bestekken van Provincies en wegbeheerders.

Groepsgrootte

Maximaal 16 deelnemers.

Kosten

Basistarief per cursusgroep: € 895,-- te vermeerderen met € 115,-- per deelnemer, exclusief 21% BTW, inclusief naslagwerk, examen, certificaat, pas en reiskosten docent. Is de deelnemer in bezit van het rijbewijs C of D dan kunnen de uren van deze cursus meetellen in het verplichte aantal uren nascholing in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid.

Af / aanmeldkosten voor Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid € 24,50 p.p. per dag (vrijgesteld van BTW)
Deze opleiding telt voor 7 uur mee voor de Nascholing.

Voor meer informatie klik op de volgende link Code 95 ( Nascholing ).

Richtlijn Vakbekwaamheid

Is de deelnemer in bezit van het rijbewijs C of D dan kunnen de uren van deze cursus meetellen voor 7 uur verplichte nascholing in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid.

Subsidiemogelijkheden

Kreeft Opleidingen is erkend door diverse scholingsfondsen. Vraag naar de subsidiemogelijkheden om in aanmerking te komen.

Informatie downloaden?

Klik hier om de informatie over deze curcus te downloaden.


Aanmelden

Vraag direct meer informatie aan of vul hieronder het formulier in.

Haal snel je
Heftruckcertificaat
Schrijf je nu in