chauffeur_algemeen

Opleiding Veiligheidsadviseur Wegvervoer ADR

Om te voeldoen aan de EU-regelgeving moeten bedrijven die transport, overslag en/of opslag van gevaarlijke stoffen uitvoeren voldoen aan de ADR Richtlijnen. Deze bedrijven moeten een veiligheidsadviseur in dienst hebben. Kreeft geeft de opleiding tot Veiligheidsadviseur Wegvervoer. Deelnemers moeten voor aanvang van de cursus al beschikken over een eigen exemplaar van het voorschrift VLG/ADR inclusief de Index Gevaarlijke Stoffen.

Direct inschrijven voor de opleiding

De taken van de ADR veiligheidsadviseur

 • nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd,
 • de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke stoffen betreffen,
 • een voor de bedrijfsleiding of in voorkomend geval voor een plaatselijke overheid bestemd jaarverslag opstellen over de activiteiten van de onderneming m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De taken van de adviseur omvatten daarnaast met name de bestudering van de volgende praktijken en procedures m.b.t. de betrokken activiteiten:

 • de werkwijzen die de naleving van de voorschriften betreffende het identificeren van de vervoerde gevaarlijke goederen ten doel hebben,
 • de werkwijzen om voor het vervoer van gevaarlijke goederen of voor het laden en lossen het gebruikte materieel te controleren,
 • het controleren dat de betrokken werknemers een passende opleiding hebben genoten en deze opleiding in hun dossier is opgenomen,
 • het opzetten van passende noodprocedures bij eventuele ongevallen of voorvallen die de veiligheid tijdens het vervoer of laden en lossen in gevaar kunnen brengen,
 • het verrichten van analyses en zonodig opstellen van rapporten over ongevallen, voorvallen of tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen of tijdens het laden en lossen geconstateerde inbreuken,
 • het invoeren van passende maatregelen om herhaling van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken te voorkomen,
 • het in aanmerking nemen van de wettelijke voorschriften en de bijzondere behoeften m.b.t. het vervoer van gevaarlijke goederen, voor wat betreft de keuze en het gebruik van onderaannemers of andere tussenpersonen,
 • het controleren of het personeel dat aangewezen is voor het vervoer of het laden en lossen, beschikt over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies,
 • het invoeren van maatregelen voor de bewustmaking van de gevaren die verbonden zijn aan het vervoer of het laden en lossen van gevaarlijke stoffen,
 • het invoeren van controlemethoden om ervoor te zorgen dat de veiligheidsdocumenten en veiligheidsuitrustingen die het vervoer moeten begeleiden zich in de vervoermiddelen bevinden en conform de voorschriften zijn.
 • het invoeren van controlemethoden om ervoor te zorgen dat de voorschriften m.b.t. het laden en lossen worden nageleefd.

Cursusduur

De cursusduur voor ADR Veiligheidsadviseur is 4 dagen.

Locatie Hoogeveen (08:30 -16:00 uur)  

 • 28, 29, 30 en 31 oktober

Subsidieregeling

Transportbedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds kunnen in aanmerking komen voor een stimuleringspremie op de cursusprijs en een bijdrage in de verletkosten. Kreeft Opleidingen bekijkt graag de subsidiemogelijkheden met u. Kreeft Opleidingen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het wel of niet ontvangen van SOOB-subsidie.


Aanmelden

Vraag direct meer informatie aan of vul hieronder het formulier in.

 

Haal snel je
Heftruckcertificaat
Schrijf je nu in