alk_bevestigen

Machinist autolaadkraan met hijsfunctie

Voor het verrichten van hijswerkzaamheden in de bouwnijverheid is bepaald dat de chauffeur/machinist in het bezit moet zijn van een deskundigheidsbewijs volgens NEN EN 45013. Onder bouwplaats wordt volgens artikel 1.1 van het Arbobesluit verstaan, elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht. Werkt u dus met een autolaadkraan op locatie? Dan kan het al gauw zijn dat u een diploma voor de autolaadkraan met hijsfunctie nodig heeft.

Aanmelden voor de cursus machinist autolaadkraan

Ieder jaar worden circa 1.500 autolaadkranen verkocht, waarbij capaciteiten van 50 ton/meter of meer, geen uitzondering meer zijn. De eisen die worden gesteld aan de kennis en het inzicht van de chauffeur worden steeds hoger. In de Arbo-wet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn, die verband houden met de arbeid, zijn gegarandeerd.

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus richt zich op personen die niet in het bezit zijn van het EVL certificaat autolaadkraan-machinist. Cursisten dienen in het bezit te zijn van een rijbewijs C. Cursisten mogen geen beperkingen hebben van kijk- en gehoorfuncties en motoriek. Daarnaast moeten zij de Nederlandse taal beheersen op het niveau van NT2 (eenvoudige teksten kunnen lezen en schrijven). Van cursisten wordt verwacht dat zij tijdens de cursusperiode voor het theoriedeel ook tijd besteden aan thuisstudie.

Personen die al in het bezit zijn van een EVL certificaat autolaadkraanmachinist kunnen desgewenst ook volstaan met een applicatiecursus.

Doel

De cursus richt zich op alle, door de fabrikant en wetgever toegelaten werkzaamheden met autolaadkranen boven 10 ton/meter en leidt op voor het EVL examen NEN EN 45013. In artikel 7.18 van het Arbobesluit is bepaald dat personen die hijs- en hefwerktuigen bedienen, in het bezit moeten zijn van een specifieke deskundigheid. Daarnaast is in artikel 7.32 bepaald dat personen die op bouwplaatsen hijswerkzaamheden verrichten met autolaadkranen boven 10 ton/meter nadere deskundigheid moeten bezitten. Onder bouwplaats wordt volgens artikel 1.1 van het Arbobesluit verstaan, elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht. De cursist die deze cursus doorloopt en slaagt voor het examen voldoet aan bovengestelde eisen.

Inhoud

In deze cursus wordt aandacht besteed aan onderwerpen die specifiek te maken hebben met hijswerkzaamheden, anders dan laden en lossen van eigen lading, zoals de belastbaarheid van de kraan en het hydraulisch systeem. Er wordt geoefend in het hijsen, kantelen en exact plaatsen van zware lasten en het werken met behulp van hand- en armseinen. De nadruk van de cursus Iigt op het aspect veiligheid, aangezien de praktijk uitwijst dat onjuist gebruik van de kraan grote risico's met zich meebrengt.

De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Theorie

Wettelijke eisen, techniek, werkvoorbereiding, eisen aan hijsmiddelen en hijsgereedschappen, laden en lossen, hijsen en aanslaan van verschillende lasten en veiligheid.

Praktijk

Controle van de autolaadkraan, uitvouwen van de kraan en hijsgereed maken, het maken van een eenvoudig hijsplan, gebruik van en inspectie van hijsgereedschappen, het laden en lossen, hijsen en plaatsen van lasten, invouwen en rijklaar maken.

De cursus is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bedrijfstak en is volledig toegesneden op het examen, dat is gebaseerd op het certificatieschema Machinist Autolaadkraan met hijsfunctie van de stichting Toezicht Verticaal Transport (TCVT). Er wordt gebruik gemaakt van adequaat instructiematerieel. Cursisten krijgen aan het begin van de cursus een cursusmap uitgereikt die tevens dient als naslagwerk. Het examen bestaat uit een theoriedeel met 60 open- en meerkeuzevragen. Daarnaast is er een praktijkdeel van 3 uur per kandidaat. Het examen is erkend door de Raad van de Accreditatie.

Cursusduur

7 cursusdagen met examen.

Tevens is een applicatiecursus mogelijk voor personen die reeds in bezit zijn van het certificaat Chauffeur Autolaadkraan Laden & Lossen: 3 cursusdagen met aansluitend 1 examendag.

Cursusdata/-locatie

Deze opleiding verzorgen wij op basis van open inschrijving vanuit ons opleidingscentrum in Drachten. Voor groepen is een speciaal incompany traject beschikbaar dat op elke gewenste plaats in Nederland uitvoerbaar is. In dit geval zijn de cursusdata in overleg vast te stellen.

Locatie Drachten (08:00 – 16:00 uur)

  • Op aanvraag

Resultaat

Bij slagen krijgt de kandidaat een werkboekje en een certificaat uitgereikt volgens EN 45013. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Tevens krijgen de kandidaten een carnet (zakdiploma) uitgereikt waarmee de vakbekwaamheid tijdens het werk kan worden aangetoond. Het certificaat en het carnet worden verlengd als kan worden aangetoond dat de vakkennis gedurende de geldigheidsduur van het certificaat is onderhouden. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan men het certificaat verlengen door een herhalingscursus te volgen.

Kosten

Basiscursus: Cursusprijs incl. boeken en examens € 2.650,- p.p. excl. 21% BTW*

Applicatiecursus: Cursusprijs incl. boeken en examens p.p. € 1.550,- excl. 21% BTW*

* De vermelde cursusprijs is uitgaande van een groep van 4 deelnemers waarbij gebruik wordt gemaakt van een eigen voertuig voorzien van een geschikte autolaadkraan (ook specifiek gekeurd voor hijswerkzaamheden).

Indien gebruik van een autolaadkraan van de opdrachtgever niet mogelijk is, zet Kreeft Opleidingen haar autolaadkraan in. De extra kosten hiervan bedragen € 300,- per cursist (bij deelname van vier cursisten).

Cursuskosten zijn inclusief cursusboek, koffie/thee, lunch en examen.

Richtlijn Vakbekwaamheid

De cursusuren van deze cursus tellen mee in het aantal verplichte nascholingsuren in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid voor Vrachtauto- en Buschauffeurs. Af-/aanmeldkosten voor Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid € 24,50 p.p. per cursusdag. Deze opleiding telt voor 28 uur mee voor de Nascholing.

Subsidiemogelijkheden

Kreeft Opleidingen is erkend door diverse Scholingsfondsen;

  • Bedrijven die het CAO voor het Bouwbedrijf toepassen ontvangen per medewerker een tegemoetkoming van € 113,- in de cursuskosten en € 160,- verletkosten per dag.
  • Bedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds kunnen in aanmerking komen voor een stimuleringspremie op de cursusprijs en een bijdrage in de verletkosten. Voor de volledige informatie kijk op www.soob-wegvervoer.nl of www.soobsubsidiepunt.nl.

Wij informeren u graag over welke subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf van toepassing zijn.

prijswijzigingen voorbehouden


Aanmelden

Vraag direct meer informatie aan of vul hieronder het formulier in.

Haal snel je
Heftruckcertificaat
Schrijf je nu in