alk_uitleg

Chauffeur autolaadkraan laden & lossen

De autolaadkraan, ook wel genoemd een laad- en loskraan, is één van de belangrijkste hulpmiddelen op een vrachtauto om het laden en lossen efficiënter te laten verlopen. Daarnaast worden autolaadkranen regelmatig gebruikt voor hijswerkzaamheden, bijvoorbeeld in de bouwnijverheid.

Gelijk aanmelden voor de cursus laden & lossen

Ieder jaar worden circa 1.500 autolaadkranen verkocht, waarbij capaciteiten van 50 ton/meter of meer, geen uitzondering meer zijn. De eisen die worden gesteld aan de kennis en het inzicht van de chauffeur worden steeds hoger. In de Arbo-wet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn, die verband houden met de arbeid, zijn gegarandeerd.

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is voor personen die niet in het bezit zijn van het EVL certificaat autolaadkraan­machinist. Cursisten dienen in het bezit te zijn van een rijbewijs C. Cursisten mogen geen beperkingen hebben van kijk- en gehoorfuncties en motoriek. Daarnaast moeten zij de Nederlandse taal beheersen op het niveau van NT2 (eenvoudige teksten kunnen lezen en schrijven). Van cursisten wordt verwacht dat zij tijdens de cursusperiode voor het theoriedeel ook tijd besteden aan thuisstudie.

Voor het verrichten van hijswerkzaamheden in de bouwnijverheid is bepaald dat de chauffeur/machinist in het bezit moet zijn van een deskundigheidsbewijs. Onder bouwplaats wordt volgens artikel 1.1 van het Arbobesluit verstaan, elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht. Zie hiervoor de Opleiding Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie.

Doel

De cursus richt zich op alle, door de fabrikant en wetgever toegelaten werkzaamheden met autolaadkranen boven 10 ton/meter en leidt op voor het EVL examen. In artikel 7.18 van het Arbobesluit is bepaald dat personen die hijs- en hefwerktuigen bedienen, in het bezit moeten zijn van een specifieke deskundigheid.

Inhoud

In deze cursus wordt aandacht besteed aan onderwerpen die specifiek te maken hebben met laden en lossen van de eigen lading, zoals de belastbaarheid van de kraan en het hydraulisch systeem. De nadruk van de cursus Iigt op het aspect veiligheid, aangezien de praktijk uitwijst dat onjuist gebruik van de kraan grote risico's met zich meebrengt.

De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Theoriegedeelte:

Wettelijke eisen, techniek, werkvoorbereiding, eisen aan hijsmiddelen en hijsgereedschappen, aanslaan en laden en lossen van verschillende lasten en veiligheid.

Praktijkgedeelte:

Controle van de autolaadkraan, uitvouwen van de kraan en hijsgereed maken, gebruik en inspectie van hijsgereedschappen, het laden en lossen van lasten, invouwen en rijklaar maken.

De cursus is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bedrijfstak en is volledig toegesneden op het examen. Cursisten krijgen aan het begin van de cursus een cursusmap uitgereikt die tevens dient als naslagwerk. Het examen bestaat uit een theoriedeel met open- en meerkeuzevragen. Daarnaast is er een praktijkdeel van 3 uur per kandidaat.

Cursusduur

4 cursusdagen met aansluitend 1 examendag.

Cursusdata

Voor incompany trajecten zijn de cursusdagen in overleg vast te stellen. U kunt ook inschrijven voor de vooraf vast gestelde trainingsdagen. Neem contact met ons op voor de beschikbare dagen.

Cursuslocatie

Deze opleiding verzorgen wij op basis van open inschrijving vanuit ons opleidingscentrum in Hoogeveen en Drachten. Voor groepen is een speciaal in-company traject beschikbaar dat op elke gewenste plaats in Nederland uitvoerbaar is. In dit geval zijn de cursusdata in overleg vast te stellen.

Resultaat

Bij voldoende resultaat ontvangt men het diploma Chauffeur autolaadkraan Laden & Lossen. De geldigheid van dit certificaat is 5 jaar. Na deze periode dient een herhalingscursus gevolgd te worden.

Kosten

Cursusprijs incl. boeken en examens € 1.775,- p.p. excl. 21% BTW*

De vermelde cursusprijs is uitgaande van een groep van 4 deelnemers waarbij gebruik wordt gemaakt van een eigen voertuig voorzien van een geschikte autolaadkraan.

Indien gebruik van een autolaadkraan van de opdrachtgever niet mogelijk is, zet Kreeft Opleidingen haar autolaadkraan in. De extra kosten hiervan bedragen € 300,- per cursist (bij deelname van vier cursisten).

Cursuskosten zijn inclusief cursusboek, koffie/thee, lunch en examen.

Richtlijn Vakbekwaamheid

De cursusuren van deze cursus kunnen meetellen in het aantal verplichte nascholingsuren in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid voor Vrachtauto- en Buschauffeurs. Af / aanmeldkosten voor Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid € 24,50 excl 21% BTW p.p. per cursusdag. Deze cursus telt voor 14 uur mee voor de Nascholing, als theorie.

Subsidiemogelijkheden

Kreeft Opleidingen is erkend door diverse Scholingsfondsen;

  • Bedrijven die het CAO voor het Bouwbedrijf toepassen ontvangen per medewerker een tegemoetkoming van € 113,- in de cursuskosten en € 160,- verletkosten per dag.
  • Transportbedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds kunnen in aanmerking komen voor een stimuleringspremie op de cursusprijs en een bijdrage in de verletkosten. Voor de volledige informatie kijk op www.soob-wegvervoer.nl of www.soobsubsidiepunt.nl

Wij informeren u graag over welke subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf van toepassing zijn.

*prijswijzigingen voorbehouden


 

Aanmeldformulier

Vraag direct meer informatie aan of vul hieronder het formulier in.

Haal snel je
Heftruckcertificaat
Schrijf je nu in