VCA-veiligheidsopleiding

Basisveiligheid VCA

De Arbowet verplicht werkgevers voldoende voorlichting en opleidingen te geven aan medewerkers over de arbeidsomstandigheden en veiligheid. Ook opdrachtgevers stellen het VCA-certificaat steeds vaker verplicht voor hun leveranciers. Veiligheid is natuurlijk geen zaak van de werkgever alleen. Met deze cursus kan ook de medewerker zelf iets doen aan de veiligheid op de werkplek.

 

Inhoud

Tijdens de cursus leert men risico's tijdens werkzaamheden te onderkennen en te beheersen om de veiligheid voor personen en omgeving te verhogen. De cursus is theoretisch van aard. Er wordt echter veel aandacht besteed aan de toepassing in de praktijk.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a:

  • Arbeidsomstandigheden wetgeving
  • Risico's, preventie, hoe te handelen bij ongevallen
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand- en explosiegevaar
  • Werkvergunningen en werken in besloten ruimten
  • Gereedschapsmachines, gereedschappen, gevaren bij lassen en snijden
  • Hijsen en tillen, struikelen, uitglijden en verstappen
  • Werken op hoogte
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbo en veiligheids opleidingen kunnen voor uw medewerkers verzorgd worden in het Nederlands, Engels, Duits en Pools. Bekijk meer informatie over VCA opleiding in een vreemde taal.

Cursusduur

De cursus omvat twee dagen of vier dagdelen.

Cursuslocatie

Deze opleiding verzorgen wij vanuit ons opleidingscentrum aan De Stroom 1 (Logistiek Centrum) te Hoogeveen. Voor groepen is een speciaal in-company traject beschikbaar dat op elke gewenste plaats in Nederland uitvoerbaar is. In dit geval zijn de cursusdata in overleg vast te stellen. Voor een offerte voor incompany opleidingen, kunt u contact met ons opnemen.

Resultaat

Bij voldoende resultaat ontvangt men het certificaat Basisveiligheid VCA. De geldigheid van dit certificaat is 10 jaar. Na deze periode dient een herhalingscursus gevolgd te worden.

Richtlijn Vakbekwaamheid

De cursusuren van deze cursus kunnen meetellen in het aantal verplichte nascholingsuren in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid voor Vrachtauto- en Buschauffeurs. Af / aanmeldkosten voor Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid € 22,50 excl 21% BTW p.p. per cursusdag. De basis opleiding telt voor 14 uur mee voor de Nascholing.

Subsidiemogelijkheden

Kreeft Opleidingen is erkend door diverse Scholingsfondsen. Wij informeren u graag over welke subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf van toepassing zijn.

Haal snel je
Heftruckcertificaat
Schrijf je nu in