Richtlijn vakbekwaamheid

Bent u buschauffeur of wilt u buschauffeur worden, dan krijgt u vanaf september 2008 te maken de Richtlijn vakbekwaamheid. Voor vrachtautochauffeurs geldt dit vanaf maart 2009. Vanaf 8 september 2008 krijgen toekomstige vrachtautochauffeurs al wel te maken met een aangepaste examenstructuur. Lees hier verder over wat dit voor u betekent.


Voor wie is de Richtlijn?
De Richtlijn geldt voor alle EU beroepschauffeurs en beroepschauffeurs die in de EU werken. Op dit moment hebben sommige groepen chauffeurs vrijstelling van het chauffeursdiploma. Hierin verandert niets.

Wat is de Richtlijn vakbekwaamheid?
De Richtlijn vakbekwaamheid is een Europese richtlijn. Hij is op 15 juli 2003 vastgesteld. De Richtlijn moet per 8 september 2008 ingaan voor buschauffeurs die wonen of werken in de Europese Unie (EU). Per 1 maart 2009 gaat de Richtlijn in voor vrachtautochauffeurs.

De invoering van de Richtlijn moet zorgen voor:

  • minder verkeersdoden in Europa;
  • een vermindering van CO2 uitstoot en bijdragen aan een beter milieu;
  • meer status voor het beroep van vrachtauto- en buschauffeur;
  • een beter imago van de beroepschauffeur;
  • een hogere kwaliteit van alle Europese beroepschauffeurs;
  • gelijke eisen voor alle Europese chauffeurs.

Nederland heeft goede ervaringen met het huidige chauffeursdiploma. De Europese afspraken zijn daarom grotendeels op de Nederlandse praktijk gebaseerd.

Wat betekent de invoering van de Richtlijn voor u.
De Richtlijn bestaat uit twee onderdelen:
-  de basiskwalificatie en
-  de verplichte nascholing.
 
Daarnaast heeft Nederland ervoor gekozen om het papieren chauffeursdiploma te vervangen door een code op het rijbewijs.
 
Basiskwalificatie
De basiskwalificatie regelt hoe u beroepschauffeur kunt worden. In Nederland kunt u beroepschauffeur worden door het halen van examens bij CCV. Met de invoering van de Richtlijn verandert de examenstructuur. Nieuw is onder andere dat chauffeurs die hun vakbekwaamheid (chauffeursdiploma) willen halen, twee praktische toetsen moeten doen. Deze toetsen komen naast het praktijkexamen. Ook wijzigen de theorie-examens.
 
Verplichte nascholing
Vanaf 10 september 2008 zijn buschauffeurs verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Voor vrachtautochauffeurs gaat deze verplichting in per 1 maart 2009.
Er is afgesproken dat alle bezitters van het huidige Nederlandse chauffeursdiploma in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd krijgen om aan de nascholing te voldoen. Als u niet voldoet aan de nascholingsplicht, mag u uw vak niet meer uitoefenen.
 
Voor de nascholing kunt u kiezen uit een uitgebreide lijst van erkende cursussen. In deze lijst is altijd een cursus te vinden die naadloos aansluit bij de dagelijkse beroepspraktijk.
Overzicht cursussen Richtlijn vakbekwaamheid
 
Code op rijbewijs vervangt chauffeursdiploma
Met de invoering van de Richtlijn verdwijnt het papieren chauffeursdiploma voor beroepschauffeurs. In plaats hiervan komt er een code vakbekwaamheid op het rijbewijs. Deze code komt achter de rijbewijscategorie C en/of D te staan. Achter de code komt de datum te staan waarop de geldigheid van de vakbekwaamheid verstrijkt. Bijvoorbeeld: 95.08.09.2013.
De code heeft, in tegenstelling tot het huidige chauffeursdiploma, een geldigheid van vijf jaar.
U kunt de code alleen verlengen als u de verplichte nascholing heeft gevolgd.
 
Organisatie
Het CBR is, in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, verantwoordelijk voor de invoering van de Richtlijn in Nederland. Binnen het CBR is de divisie CCV belast met de uitvoering.
De divisie CCV werkt hierbij nauw samen met sociale partners in de sector, vertegenwoordigd in de CCV Raad. Het advies voor de inrichting van de nieuwe basiskwalificatie en de nascholing is in nauwe samenwerking met de CCV Raad opgesteld. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft dit plan goedgekeurd.
volledig overzicht van de partijen die betrokken waren bij het opstellen van het advies

Voor meer informatie over deze richtlijn, klik hier.

wilt u meer informatie over de richtlijn vakbekwaamheid? Neem contact op of bel 0528-26 55 77Naar overzicht