Opleiding chauffeur Lange Zware Voertuigen LZV V11 - Kreeft Opleidingen

Chauffeur Lange Zware Voertuigen (LZV) V11

Doel

Volgens EU-richtlijnen staat het lidstaten vrij om langere voertuigcombinaties dan normaal toe te staan op hun wegennet. Het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft na de eerdere proef besloten tot een ervaringsfase met langere en langere/zwaardere vrachtauto's. Om met deze voertuigen te mogen rijden, dient met in bezit te zijn van het certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen (LZV).

Doelgroep

Chauffeurs van transportbedrijven die met lange en zware voertuigen willen rijden. Deelnemers zijn ervaren chauffeurs met vijf of meer jaren relevante werkervaring en in het bezit van een geldig rijbewijs C en E bij C.

Inhoud

Deze cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. In de cursus worden de volgende theoretische onderwerpen behandeld:

 • Verkeerswetgeving;
 • Administratie en documenten;
 • Routekeuze en routevoorbereiding;
 • Verkeersdeelname en beroepshouding;
 • Brandstofbesparende rijstijl, anticiperend gedrag;
 • Invloed van de lading op de voertuigbeheersing;
 • Aandacht voor speciale kijk- en stuurtechniek;
 • Optreden bij verkeersongevallen, calamiteiten en pechsituaties.

In de cursus worden de volgende praktische onderwerpen behandeld:

 • Controle voertuigcombinatie en lading;
 • Verantwoorde en veilige rituitvoering;
 • Oplossing van storingen;
 • Bijzondere manoeuvres.

Lesvoertuigen

Voor de praktijklessen hebben wij een DAF XF of MAN klaar staan.

Cursusduur

Twee dagdelen met 1 cursist, of vier dagdelen met twee cursisten. Cursusdata in overleg.

Cursuslocatie

Incompany.

Resultaat

Er wordt een praktische en theoretische toets afgenomen door het CCV. Bij voldoende beoordeling van de toetsen ontvangen deelnemers het certificaat Chauffeur Lange en Zware Voertuigen.

Het afleggen van de examens kan in de plaatsen Rogat, Hank (Noord Brabant), Klarenbeek (Apeldoorn) De Meern, Obdam, Heerenveen of op uw bedrijfslocatie.

De examens zien er als volgt uit:

 • Een mondeling examen van 45 minuten over kennis verkeer m.b.t. de speciale LZV regelgeving en de specifieke eisen van de LZV voertuigeisen
 • Een praktijk examen van 90 minuten, waarbij gekeken wordt naar defensief en schadepreventief rijgedrag, rijstijl, toepassing van HNR Het Nieuwe Rijden, manoeuvreren

Voor aanvang van het examen moet u een verklaring tekenen, waarmee u verklaart minimaal vijf jaar ervaring te hebben met het besturen van een CE voertuig en dat u in de drie jaar voorafgaand aan deelname aan de proef de rijbevoegdheid niet is ontzegd of het rijbewijs ongeldig is verklaard of ingevorderd wegens een overtreding of misdrijf.

Materiaal

Deze opleiding wordt uitgevoerd met een LZV van de deelnemer/het deelnemende bedrijf of met een LZV combinatie van Kreeft Opleidingen.

Kosten 

Voor één lesdag inclusief examen met 1 cursist of twee lesdagen met 2 cursisten inclusief examen is uw investering € 995,-- met eigen combinatie en € 1.495,- met een combinatie van Kreeft Opleidingen.

Voor transportbedrijven is er een SOOB-subsidie beschikbaar van € 350,-- (voorwaarden vindt u op:  www.soobsubsidiepunt.nl).

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW en inclusief reiskosten van de docent.

 

lzv

Subsidiemogelijkheden

Transportbedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds kunnen in aanmerking komen voor een stimuleringspremie op de cursusprijs en een bijdrage in de verletkosten. Het huidige subsidiebeleid van het SOOB wordt gewijzigd. Voor de volledige informatie kijk op www.soob-wegvervoer.nl. Kreeft Opleidingen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het wel of niet ontvangen van SOOB-subsidie.

Vraag direct meer informatie aan of schrijf u meteen online in.

Kreeft Opleidingen heeft met diverse LZV configuraties, opleidingen verzorgd voor onder andere:

Steenbergen Transport Bodegraven
Round@bout Transport Meppel
DGO Express Hoogeveen
Hartman Expeditie Poeldijk
Visbeen Transportgroep Nieuwe Tonge

B.Wezenberg Transport IJsselmuiden
Dasko Transport, Almelo
Heiploeg / Heitrans Zoutkamp


Verlenging LZV Certificaat:

Om in het bezit te blijven van een geldig certificaat LZV bent u verplicht elke 5 jaar uw certificaat te verlengen. Het betreft hier een administratieve verlenging. De verlenging van uw certificaat moet geschieden binnen 1 jaar voordat het bestaande certificaat verloopt.

In de afgelopen periode mag aan de certificaathouder niet de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen zijn ontzegd, zijn rijbewijs mag niet zijn ingevorderd en zijn rijbewijs mag niet zijn ingenomen krachtens de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (Stb.1989, 300).

- Let op! - Als het certificaat verlopen is, moet u opnieuw examen doen om gecertificeerd te worden. Een administratieve verlenging is dan niet meer mogelijk.

In het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs is het mogelijk om een cursus LZV te laten meetellen voor de nascholing. Echter: bij verlenging van het certificaat moet dan alsnog het nieuwe certificaat aangevraagd worden bij het CCV.


Aanmelden

Persoonlijke gegevens

Gegevens werkgever

Als uw werkgever uw opleiding voor u betaalt, vul dan hier hieronder de bedrijfsgegevens in.

A (Motor)
B (Personenauto)
BE (Personenauto + aanhanger)
C (Vrachtwagen)
CE (Vrachtwagen + aanhanger)
D (Bus)
DE (Bus + aanhanger)
Geen
* Verplicht