chauffeur_algemeen

Vakdiploma Vervoer Afvalstoffen (VIHB)

Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen en/of bemiddelen van bedrijfsafval of gevaarlijke afvalstoffen moeten in het bezit zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid.

U heeft het getuigschrift nodig om bij het NIWO een verzoek in te dienen voor plaatsing op de landelijke lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (afgekort als VIHB-lijst). Opname in deze lijst is verplicht.

De NIWO is de uitvoeringsinstantie, die de aanvraag voor vermelding op de lijst van VIHB-ers behandelt. Er worden drie eisen gesteld:

 • Betrouwbaarheid
 • Kredietwaardigheid
 • Vakbekwaamheid

Om aan het criterium vakbekwaamheid te voldoen, moet u in het bezit zijn van het erkende vakdiploma Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars.

Inhoud van de opleiding

De cursus heeft als algemeen leerdoel het overbrengen van basiskennis over afvalstoffenregelgeving. Tijdens deze cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • De Wet- en regelgeving rond registratie;
 • De Eural-afvalstoffenlijst: de opbouw en categorie-indeling;
 • LAP, het Landelijk AfvalbeheersPlan;
 • Het melden en registreren van afvalstoffen;
 • Het omschrijvingsformulier en de begeleidingsbrief;
 • EVOA, de EG verordening Overbrenging van Afvalstoffen;
 • Opslag en vervoer van afvalstoffen;
 • Vergunningen en opslagvoorschriften;
 • De afvalboekhouding zoals de registratie, het systeem en de controle;
 • De kwaliteitsborging zoals het kwaliteitsmanagement, certificering en ISO-normen.

Cursusduur

3 dagen

Cursusdata

De cursusdata worden in overleg met u afgestemd.

Cursuslocatie

In-company of op elke door u gewenste locatie in Nederland.

Resultaat

Bij voldoende resultaat ontvangt men het vakdiploma Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars.


Aanmelden

Vraag direct meer informatie aan of vul hieronder het formulier in.

Haal snel je
Heftruckcertificaat
Schrijf je nu in