chauffeur_algemeen

Driver Risk Index (DRI)

De Driver Risk Index is een on-line psychometrische test van ongeveer een half uur. Het is een betrouwbare en uitgebreide test waarin een objectief inzicht gegeven wordt in wie van de deelnemers risicogedrag vertonen in het verkeer en nog belangrijker... waaróm zij dit gedrag vertonen.

Over de Driver Risk Index Test

Deze test kan op elk moment op elke locatie waar een internetverbinding is, worden gedaan. U ontvangt direct een terugkoppeling in de vorm van een rapportage. Uit deze rapportage kan indien gewenst een op elk individueel persoon toegesneden opleidingstraject worden uitgewerkt. Hierdoor worden uw cliënten in tegenstelling tot andere testen en opleidingen getraind op hetgeen wat expliciet nodig is voor elk individueel persoon. Op deze manier kan een effectieve besteding van het trainingsbudget worden bewerkstelligd, wat direct rendement oplevert.

DriverMetrics

DriverMetrics is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties om het risico van (beroeps)verkeersongevallen van bestuurders/chauffeurs te reduceren. DriverMetrics is een parallel bedrijf van Cranfield University UK, dat in 2005 door Dr. Lisa Dorn en Neil Godfrey is opgericht. Hun doel is bestuurdersrisicoberekening producten te ontwikkelen welke gebaseerd zijn op R&D van Dr. Dorn en haar team van de Cranfield University"s "Driving research Group".

Driver Risk Index (DRI) is dé oplossing voor risicobeheer en gebaseerd op meer dan 20 jaar academisch onderzoek in samenwerking met belangrijke organisaties in de fleet, bus, transport, politie, brand en ziekenwagensectoren.

De volgende beroepsgerichte DRI modules zijn beschikbaar:

  • Fleet Driver Risk Index (FDRI)
  • Bus Driver Risk Index (BDRI)
  • Police Driver Risk Index (PDRI)
  • Emergency Fire Appliance Driver Risk Index (EFADRI)
  • Ambulance Driver Risk Index (ADRI)

Driver Risk Index (DRI)

DRI is bij uitstek geschikt voor werving & selectie van kandidaten voor aanname en opleidingstrajecten. Het is voor u belangrijk van te voren te weten of een kandidaat geschikt is om een traject te volgen, om zo tijd en geld te besparen. Tijd- en geldbesparing gezien het feit dat de test slechts 30 minuten duurt en bij afname van meerdere testen een staffelkorting van toepassing is.

Door Driver Risk Index (DRI) te gebruiken, heeft uw organisatie inzicht in het risicogedrag van de kandidaten die aan het verkeer deelnemen.

DRI is een online psychometrische beoordeling van automobilisten. Zodra de kandidaat de beoordeling die ongeveer 30 minuten vergt heeft voltooid, wordt een rapport geproduceerd. Het DRI- rapport identificeert welke van uw kandidaten risicogedrag vertonen in het verkeer én de voorspelling waarom zij dit gedrag vertonen. Door het riskante gedrag van kandidaten die aan een ongeval bijdraagt te identificeren, kunnen de trainingen daar specifiek op gericht worden.

U kunt de door DRI geïdentificeerde bestuurdersrisico's richten op een reeks trainingen die specifiek zijn ontwikkeld om de gedragskwesties te behandelen. Voor het uitvoeren van de trainingen wordt gewerkt volgens de strikte DRI richtlijnen.

Fleet Driver Risk Index (FDRI)

Ongevallen en aanrijdingen met bedrijfswagens zijn aan de orde van de dag, met honderden miljoenen aan schade- en gevolgkosten als resultaat. Verzekeringsmaatschappijen en fleetowners steken daarom veel tijd en geld in onderzoek naar de oorzaak daarvan.

Gegevens uit schaderapporten, programma"s als Safety Scan en Safety Monitor, de (digitale) tachograaf of systemen als dynafleet, vertellen uitvoerig "wie, wat, waar en hoe" ongevallen en aanrijdingen tot stand komen. Het belangrijkste gegeven mist echter" waarom!

Waarom rijdt de ene bestuurder of chauffeur een route jarenlang schadevrij, terwijl zijn collega op dezelfde route verschillende malen schade heeft opgelopen.

Heeft dat te maken met zijn rijvaardigheid? Over het algemeen niet. Het heeft
te maken met hoe hij als mens tegenover het verkeer, de regels en zijn medeweggebruikers staat en daarbij speelt zijn beleving van het rijden met een voertuig een grote rol.

Kortom"¦ het is voor u belangrijk te weten wat voor persoon er achter het stuur van uw bedrijfsvoertuig zit, dit in relatie tot het feit dat in meer dan 95% van de ongevallen in het verkeer "de mens" daarvan de oorzaak is.

FDRI: The complete Driving Risk Management solution
(t.b.v. personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens)

Door Fleet Driver Risk Index (FDRI) te gebruiken, krijgt uw organisatie inzicht in het risicogedrag van de werknemers die beroepsmatig aan het verkeer deelnemen, om aan de hand daarvan de wettelijke, financiële en menselijke kosten te drukken welke verbonden zijn aan werk verwante verkeersongevallen.

Het aan FDRI verbonden online Management Information Systeem (MIS) laat toe om gemakkelijk het volledige proces van bestuurdersrisico's per werknemer te beheren. In het controletraject zijn alle test facetten in duidelijke overzichten opgenomen.

De wetenschap

De wetenschap achter Fleet Driver Risk Index
De op persoonlijkheid gebaseerde gedrag en emotionele factoren kunnen bestuurdersprestaties ernstig onderbreken en veiligheid op de weg doen verminderen, vooral wanneer gereden wordt voor het werk. Sinds de recente jaren '80, is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van bestuurdersgedrag en het daarbij behorende risico, welke geleid is door Lisa Dorn en verscheidene van haar collega's met inbegrip van Dr. Gerry Matthews, Dr. Ian Glendon, Dr. Roy Davies en Dr. Edith Gulian van de Aston Universiteit. Dit onderzoek als basis heeft geleid tot het ontwerp van DRI voor verschillende professionele bestuurdersgroepen. DRI meet de kwetsbaarheid van de bestuurder aan alledaagse spanningsreacties en gedrag tijdens het rijden voor het werk.

De ontwikkeling van de voorloper van Driver Risk Index (DRI): the Driver Stress Inventory (DSI), begon in 1985. Het academische onderzoek van duizenden bestuurders heeft sindsdien aangetoond dat de zelfgerapporteerde classificaties van bestuurdersgedrag betrouwbaar zijn in tijd.

Verklaring Psychometrische Beoordelingen

DRI is een psychometrische beoordeling. Dit betekent dat de reacties op de gestelde vragen de houding en het gedrag openbaren van bestuurders die aan risico ten grondslag liggen. Psychometrics is de wetenschap van het meten van menselijke kwaliteiten die op betrouwbaar bewezen psychologische principes worden gebaseerd. Psychometrics verstrekt een verenigbare en efficiënte maatregel als het gaat om de houding, capaciteiten, vaardigheden, en de belangen van mensen. De normen worden vastgelegd in een standaardprofiel om een benchmark te bepalen, om zo het bestuurdersrisico van alle ondervraagden die worden beoordeeld ontvankelijk te maken.

De psychometrische tests worden wijd in de UK gebruikt bij defensie, klinische praktijken en de industrie om belangrijke besluiten over individuen op het gebied van rekrutering, selectie en opleiding te nemen. Bijvoorbeeld in de industrie kunt u een psychometrische test voltooid hebben om te bepalen of u voor een bepaalde baan geschikt was. Uw psychometrisch profiel zou vergeleken zijn met het profiel van mensen die in die bepaalde positie succesvol zijn. Op dezelfde manier is DRI ontwikkeld om werkgevers van een objectieve beoordeling te voorzien, om zo eventueel te besluiten of een bestuurder verder opleiding nodig heeft.


Aanmelden

Vraag direct meer informatie aan of vul hieronder het formulier in.

Haal snel je
Heftruckcertificaat
Schrijf je nu in